VECHIUL TESTAMENT


Facerea - Întâia Carte a lui Moise
Ieșirea - A Doua Carte a lui Moise
Leviticul - A Treia Carte a lui Moise
Numerii - A Patra Carte a lui Moise
Deuteronomul - A Cincea Carte a lui Moise
Cartea lui Iosua Navi
Cartea Judecătorilor
Cartea Rut
Cartea Întâi a Regilor
Cartea a Doua a Regilor
Cartea a Treia a Regilor
Cartea a Patra a Regilor
Cartea Întâi Paralipomena sau Cartea Întâi a Cronicilor
Cartea a Doua Paralipomena sau Cartea a Doua a Cronicilor
Cartea Întâi a lui Ezdra
Cartea lui Neemia sau a Doua Ezdra
Estera
Cartea lui Iov
Psalmii
Pildele lui Solomon
Ecclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Iezechiel
Daniel
Osea
Amos
Miheia
Ioil
Avdie
Iona
Naum
Avacum
Sofonie
Agheu
Zaharia
Maleahi
Cartea lui Tobit
Cartea Iuditei
Cartea lui Baruh
Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri
Cartea a treia a lui Ezdra
Cartea Înțelepciunii lui Solomon
Cartea Înțelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Eclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii Balaurului și a sfărâmării lui Bel (Luată de la sfârșitul Cărții lu Daniel)
Cartea Întâi a Macabeilor
Cartea a Doua a Macabeilor
Cartea a Treia a Macabeilor
Rugăciunea Regelui Manase

NOUL TESTAMENT
 
Sfânta Evanghelie după Matei
Sfânta Evanghelie după Marcu
Sfânta Evanghelie după Luca
Sfânta Evanghelie după Ioan
Faptele Sfinților Apostoli
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
Întâia Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
A Doua Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola Întâia către Tesalonicieni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola A Doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola Întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola A Doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
A Doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
A Doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
A Treia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul