Acatistul Sfântului Ierarh Vasile Cel Mare


(1 ianuarie)

Condacele si Icoasele

Pe tine trambita cea cu dumnezeiasca glasuire si cereasca albina, care din florile, învataturilor ai adunat mierea cea facatoare de viata a dogmelor Treimii si ai lasat Bisericii lui Hristos bogatie neîmputinata, din care gustam noi toti, cu dulce cântare te laudam cântându-ti tie: bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Icosul I

Cel care prin curatia vietii tale te asemeni cu îngerii te-ai ridicat la dumnezeiestile înaltimi si strabatând printre cetele heruvimilor, ai descoperit, dogmele Treimii, pe care le-ai lasat Bisericii comoara nejefuita, Sfinte Vasile, primeste de la noi nevrednicii laudele acestea:
Bucura-te, urmatorul apostolilor cel credincios;
Bucura-te, stâlpul Bisericii cel prealuminos;
Bucura-te, al Treimii aparatorule;
Bucura-te, de cele ceresti aratatorule;
Bucura-te, ocârmuitorul corabiei celei duhovnicesti;
Bucura-te, îndreptatorul vredniciei arhiersti;
Bucura-te, luminatorule ceresc al preotiei;
Bucura-te, povotuitorul preaîntelept al pustniciei;
Bucura-te, desteptatorul pacatosilor catre pocainta;
Bucura-te, mângâietorul celor ce adorm întru dreapta credinta;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile

Condacul al 2-lea

Al Pastorului de aproape sluga facându-te, Sfinte Vasile, ai îmbogatit Biserica cu Înteleptele tale învataturi, pentru care cântam lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul al 2-lea

Ai fost, preasfinte parinte, totdeauna la înaltimile vredniciei arhiersti si întru adâncul smereniei, pentru care noi minunându-ne cântam tie : Bucura-te, cel ce te veseleste în Biserica biruitoare;
Bucura-te, cel ce de la Împaratul Hristos primesti binecuvantare;
Bucura-te, turn preaînalt al privirilor ceresti;
Bucura-te, înteleptul tâlcuitor al celor teologicesti;
Bucura-te, magistrul stiintelor frumoase;
Bucura-te, ca ti-ai ales pe cele nemincinoase;
Bucura-te, cu serafimii liturghisitorule;
Bucura-te, cu heruvimii de Dumnezeu vazatorule;
Bucura-te, prietenul apostolilor;
Bucura-te, întâistatatorul arhiereilor;
Bucura-te, cu mucenicii împreuna-sezatorule;
Bucura-te, cu proorocii binevorbitorule;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul al 3-lea

Pusu-te-a e tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu-Cuvântul, tarie buna Bisericii Sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amutesti gurile ereticilor, iar noi, credinciosii, Bucurandu-ne cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Împotrivindu-ne, parinte, lui Iulian prea pagânul împarat si marturisind Dumnezeirea lui Hristos, ai rusinat pagânatatea lui, facându-te mucenic de bunavoie, pentru care auzi de la noi:
Bucura-te, sabie ascutita cu focul Duhului;
Bucura-te, marturisitor fara de frica al adevarului;
Bucura-te, propovdduire puternica a Treimii;
Bucura-te, luptator tare împotriva nedumnezeirii;
Bucura-te, predicator mare al Dumnezeirii;
Bucura-te, gura adanc graitoare a Treimii;
Bucura-te, catre Sfânta Treime al credinciosilor mijlocitor;
Bucura-te, al Bisericii a toata lumea luminator;
Bucura-te, ca pe cei zgârciti, spre îndurare i-ai plecat;
Bucura-te, ca pe cel popor de foame l-ai scapat;
Bucura-te, a iubirii de argint sagetatorule;
Bucura-te, la milostenie îndemnatorule;
Bucura-te, mare ierarhie Vasile !

Condacul al 4-lea

Vazut-ai, mare ierarhe Vasile, pe Nascatoarea de Dumnezeu înconjurata de cetele îngeresti si poruncind mucenicului Mercurie sa nimiceasca pe pagânul Iulian, vrajmasul Fiului Sau, iar dupa ce te-ai încredintat ca ai fost ascultat, îndata ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Pe Valent cel orbit cu eresul lui Arie, care tulbura Biserica lui Hristos, cu multa barbatie l-ai mustrat, preaîntelepte parinte, pentru care te laudam pe tine zicând:
Bucura-te, ochiul Bisericii cel patrunzator;
Bucura-te, de pleava clevetirilor vânturator;
Bucura-te, al viei lui Hristos întelept lucratorule;
Bucura-te, al tainelor mare învatatorule;
Bucura-te, munte aspru al pocaintei;
Bucura-te, cetate nejefuita a credintei;
Bucura-te, privighetoarea Bisericii cea cu dulce glasuire;
Bucura-te, vulturul teologiei, cel cu înalta suire;
Bucura-te, al preotiei povatuitorule;
Bucura-te, al dascalilor învatatorule;
Bucura-te, mare învatator al feciorei;
Bucura-te, gradina cea împodobita a curatiei;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 5-lea

Venit-a la tine, Sfinte lerarhe Vasile, femeia ce fusese nedreptatita de eparhul cetatii, cerând de la tine a-i face mijlocire, iar tu, înfricosându-l cu judecata lui Dumnezeu, l-ai plecat a-i face dreptate, de care ea, bucurandu-se, ti-a adus multumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Urmator facându-te Mântuitorului, preaîntelepte parinte, te-ai aratat mare aparator celor nedreptatiti pentru care zicem:
Bucura-te, aparatorul vaduvelor;
Bucura-te, parintele, saracilor;
Bucura-te, sprijinitorul celor nedreptatiti;
Bucura-te, bogatia celor lipsiti;
Bucura-te, ca pe eparhul spre mila l-ai plecat;
Bucura-te, cel ce cununa muceniceasca ai dorit;
Bucura-te, ca marturisitor a fi te-ai învrednicit;
Bucura-te, cel ce bogatie pierzatoare n-ai adunat;
Bucura-te, ca întru saracie lui Hristos ai urmat;
Bucura-te, asemenea lui Ilie râvnitor;
Bucura-te, ca Isaia mare glasuitor;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul al 6-lea

Primit-ai, mare arhipastorule Vasile, putere de la Dumnezeu asupra diavolului, încât l-ai silit a trimite prin vazduh zapisul tânarului prin care se vânduse, de care minune spaimântându-ne, cântam lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamarit pe tine, cântare: Aliluia !

Icosul al 6-lea

Se îngrozesc multimile diavolilor, numai auzind numirea ta, parinte al parintilor, Vasile, iar noi credinciosii cântând, aducem tie laudele acestea:
Bucura-te, fulger care arzi duhurile satanei spurcate;
Bucura-te, tunetul care risipesti sfaturile cele necurate;
Bucura-te, cel ce cu armele duhului te-ai îmbracat;
Bucura-te, ca prin acelea ce puterile cele potrivnice le-ai sfarâmat;
Bucura-te, cel ce pe fiul împaratului, l-ai vindecat;
Bucura-te, ca pe multi din adâncul pacatului i-ai ridicat;
Bucura-te, ca pe cel lepros l-ai tamaduit;
Bucura-te, ca pe cei cu fapte bune prin Duhul i-ai cunoscut;
Bucura-te, îngerul cel pamântesc;
Bucura-te, omule ceresc;
Bucura-te, sare tainica a învataturii;
Bucura-te, luminat povatuitor al mântuirii;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul al 7-lea

Descoperindu-i Dumnezeu viata ta cea plina de sfintenie, parinte Vasile, cuviosul Efrem în pustie vedea un stâlp de foc care se înalta la cer si a auzit glas zicând: "În acest fel este Vasile". De care minunându-se, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Avut-ai, preasfinte parinte, inima ta din pruncie lacas curat Sfântului Duh, prin care te-ai facut mare între alesii lui Dumnezeu, pentru care cântam Tie:
Bucura-te, sfesnicul luminii cele neînserate;
Bucura-te, fântâna Scripturilor celor de la Dumnezeu insuflate;
Bucura-te, porumbul Domnului, cel cu aripi aurite;
Bucura-te, al teologului Grigorie prietene iubite;
Bucura-te, cu Gura de Aur întru Dumnezeu unire;
Bucura-te, cu amândoi a lor pecetluire;
Bucura-te, muza de credinta învatatoare;
Bucura-te, întelepciunea Bisericii trebuitoare;
Bucura-te, ca de întelpciunea ta s-au mirat împaratii;
Bucura-te, ca de frumoasa ta gândire au amutit ereticii;
Bucura-te, râu din apele vietii revarsator;
Bucura-te, crin ca de mireasma împodobitor;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul al 8-lea

Precum când erai în viata aceasta aduceai jertfa cea fara de sânge pentru pacatele poporului, asa cum, prealaudate ierarhe, stând lânga scaunul Dumnezeirii, înalta ca o jertfa rugaciunile tale cele bineprimite, pentru noi, care te laudam pe tine cântând lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul al 8-lea

Stâlp luminator ai fost pe pamânt Bisericii lui Hristos, Vasile si îndrazneala ta catre Hristos o ai dovedit si dupa moarte pentru care auzi-ne pe noi care zicem tie:
Bucura-te, cu numele împaratiei numite;
Bucura-te, al Bisericii mare parinte;
Bucura-te, diamantul credintei cel nezdrobit;
Bucura-te, aparatorul dogmelor cel nebiruit;
Bucura-te, oglinda descoperirilor celor, dumnezeiesti;
Bucura-te, paharul tainelor celor ceresti;
Bucura-te, cerb la izvorul nemuririi alergator;
Bucura-te, celor credinciosi catre aceea povatuitor;
Bucura-te, crinul arhiereilor cel cu dumnezeiasca mirosire;
Bucura-te, faclia cuvântatorilor de Dumnezeu cea cu cereasca stralucire;
Bucura-te, secera apostoleasca, de neghinele eresurilor taietoare;
Bucura-te, roua cereasca de arsita pacatelor racoritoare;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul al 9-lea

Zis-ai, preaîntelepte parinte, ca filozofia cea adevarata este gândirea la moarte. Da-ne deci, noua rugaciunile tale cele bune, primite la Dumnezeu, sa trecem, fara primejdie prin portile mortii si ajungând la viata cea fericita sa cântam împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Împodobit-ai, prealuminate, scaunul arhieriei cu întelepciunea ta, preaînalta si cu dumnezeiasca sfintenie, pentru care aducem lauda tie :
Bucura-te, ostasul cel ager al armelor celor duhovnicesti;
Bucura-te, slujitorule cu puterile ceresti;
Bucura-te, cela ce întru impodobirea Bisericii pe multi ai întrecut;
Bucura-te, ca vestirea ta la margini a strabatut;
Bucura-te, cel ce în norul privirilor ai intrat;
Bucura-te, ca teologului Ioan ai urmat;
Bucura-te, piatra cea scumpa a ierarhiei;
Bucura-te, podoaba cea luminoasa a preotiei;
Bucura-te, noule David de la turmele pustnicilor chemat;
Bucura-te, ca prin usa oilor în staul ai intrat;
Bucura-te, cel ce turma la verdeata Scripturilor o ai pascut;
Bucura-te, ca a pastoriei icoana-vie te-ai vazut;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 10-lea

Venit-a la tine, parinte, femeia cea pacatoasa si dându-ti hartia cea pecetluita în care erau scrise pacatele sale, de care se rusina a le marturisi, tu degrab, alergând la rugaciune catre Dumnezeu, ai facut prin minune a se sterge pacatele ei. Pentru aceea noi, minunându-ne de îndrazneala ta cea mare catre Dumnezeu, cântam: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Te-ai aratat lui Hristos, prealuminate parinte, zid nebiruit ridicat prin întelepciunea Lui la înaltime, pentru care, cu laude ca si cu niste flori te încununeaza pe tine, zicând
Bucura-te, vioara Duhului, cea dulce rasunatoare;
Bucura-te, albina raului cea de viata adunatoare;
Bucura-te, muza de cele ceresti cântatoare;
Bucura-te, gradina Scripturilor cea veselitoare;
Bucura-te, al doilea Moise care marea eresurilor despartesti;
Bucura-te, ca a trece prin aceasta pe noul Israil îl povatuiesti;
Bucura-te stâlpul credintei, cel de viata purtator;
Bucura-te, fagure-de-miere din izvorul cel începator;
Bucura-te, hranitorul celor saraci de cunostinta;
Bucura-te, cel întâi în treimea arhiereilor;
Bucura-te, ca împodobesti ceata pastorilor;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul al 11-lea

Avut-ai, sfinte parinte Vasile, semn minunat vazut de venirea Sfântului Duh, în sfintirea dumnezeiestilor Taine. Pentru aceasta, înfruntând neluarea aminte a diaconului, ai facut a se desparti prin perdele altarul de adunarea credinciosilor, de care minunându-ne, cântam lui Dumnezeu celui minunat întru sfintii Sai: Aliluia !

lcosul al 11-lea

Minune mare s-a vazut la trecerea ta din viata aceasta, bineplacuta lui Dumnezeu, Vasile; caci sculându-te de pe patul mortii, ai botezat pe evreul loasaf cu toata casa lui, pentru care te laudam zicând:
Bucura-te, ca dupa a ta cerere, Dumnezeu, a primit a-ti prelungi viata;
Bucura-te, ca ti s-a încredintat ca evreul sa dobândeasca credinta;
Bucura-te, cel ce comoara cea din Evanghelie ai aflat;
Bucura-te, ca pe aceasta prin ostenelile arhieresti o ai sapat;
Bucura-te, cerbul cel sprinten al muntilor ceresti;
Bucura-te, înger iubitor al puterilor îngeresti;
Bucura-te, cela ce haina cea de nunta prin înfrânare ti-ai împodobit-o;
Bucura-te, ca vezi pe Acela pe care L-ai dorit;
Bucura-te, ca acum auzi cântarile, ce nu se pot grai cu limbi omenesti;
Bucura-te, ca de acum te desfatezi în cântari dumnezeiesti;
Bucura-te, spic ceresc cel cu însutita rodire;
Bucura-te, cel ce însetezi de a noastra mântuire;
Bucura-te, mare ierarh Vasile !

Condacul al 12-lea

Prea luminate ierarh Vasile, cauta cu milostivire din înaltimea muntilor ceresti spre noi care luptam cu aceste necazuri în marea acestei vieti primind micile noastre laude, da-ne ajutor cu rugaciunile tale, ca mântuindu-ne sa ne învrednicim a cânta împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Aratându-ti-se Însusi Mântuitorul cu Sfinttii Apostoli, vrednicule de lauda parinte, te-a învatat lucrarea dumnezeiestii liturghii, pe care o ai lasat Bisericii, podoaba de mare cuviinta, pentru care, cu smerenie Iaudandu-te, zicem tie :
Bucura-te, al altarului diamant nepretuit;
Bucura-te, al pastorului fluier aurit;
Bugura-te, cunoscator al dogmelor si canoanelor;
Bucura-te, luminatorul pastorilor si al soboarelor;
Bucura-te, smirna cea cu dumnezeiasca mireasma a Liturghiei;
Bucura-te, vrednicia cea îngereasca a preotiei;
Bucura-te, a Bisericii faclie luminoasa;
Bucura-te, a celor lenesi, trâmbita desteptatoare;
Bucura-te, ca Pavel, Bisericii luminator,
Bucura-te, ca Petru de cereasca împaratie descuietor;
Bucura-te, gura cuvântului din cer tunatoare;
Bucura-te, vapaia Duhului de eretici mistuitoare;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul al 13-lea

O, prealuminate parinte al parintilor, Sfinte lerarhe Vasile, primind putina noastra cântare, precum Mantuitorul banii vaduvei, soleste pentru noi trecere fara primejdii în ceasul mortii, ca învrednicindu-ne a intra în camara dumnezeistii Împaratii, sa cântam cu tine împreuna cântare lui Dumnezeu: AIiIuia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice Icosul întai. Cel ce prin curatia vietii tale ... si Condacul întâi : Pe tine trâmbita cea cu Dumnezeiasca ... si se face otpustul.

Înapoi