ÎNTRU SLAVA SFINTEI ŞI CELEI DE O FIINŢĂ ŞI
DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREI ŞI NEDESPĂRŢITEI TREIMI  
 

PSALTIREA

PROOROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI

D A V I D 
 

TIPĂRIT SUB ÎNDRUMAREA ŞI CU PURTAREA
DE GRIJĂ A PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICI ORTODOXE ROMÂNE
 

EDIŢIA A NOUA
 

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

BUCUREŞTI - 1997
 

 


CUPRINSUL

Cuvânt înainte la Psalmi
Rânduiala citirii Psaltirii
Catisma întâi - Psalmii: 1-8
Catisma a doua - Psalmii: 9-16
Catisma a treia - Psalmii: 17-23
Catisma a patra - Psalmii: 24-31
Catisma a cincea - Psalmii: 32-36
Catisma a şasea - Psalmii: 37-45
Catisma a şaptea - Psalmii: 46-54
Catisma a opta - Psalmii: 55-63
Catisma a noua - Psalmii: 64-69
Catisma a zecea - Psalmii: 70-76
Catisma a unsprezecea - Psalmii: 77-84
Catisma a douăsprezecea - Psalmii: 85-90
Catisma a treisprezecea - Psalmii: 91-100
Catisma a paisprezecea - Psalmii: 101-104
Catisma a cincisprezecea - Psalmii: 105-108
Catisma a şaisprezecea - Psalmii: 109-117
Catisma a şaptesprezecea - Psalmul: 118
Catisma a optsprezecea - Psalmii: 119-133
Catisma a nouăsprezecea - Psalmii: 134-142
Catisma a douăzecea - Psalmii: 143-150
Cântările lui Moise
Tipic sau învăţătură pentru Polieleu
Mărimurile sau stihirile
Pomelnic de citit în fiecare zi
Cinstitul Paraclis al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

 

 CUPRINS

PSALTIREA

PROOROCULUI SI IMPARATULUI  D A V I D

Kindly offered to Myriobiblos by Cezar Login

Reposted from www.myriobiblos.gr