Tatăl Nostru

Tatăl nostru
Carele eşti în ceruri
Sfinţească-se numele Tău
Vie împărăţia Ta
Facă-se voia Ta
Precum în cer aşa şi pre pământ
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o noua astăzi
Şi ne iartă nouă greşalele noastre
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
Şi nu ne duce pre noi în ispită
Ci ne izbăveşte de cel viclean.

Că a Ta este Împărăţia Puterea şi Mărirea, a Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor


Amin.