Rugăciune înainte de citirea din sfintele cărţi

alcătuită de sfântul Ioan Gură de Aur

 

Doamne, lisuse Hristoase, deschide-mi mie ochii inimii,

ca să ascult cuvântul Tău şi să-1 înţeleg pe el

şi să fac voia Ta, că străin sunt eu pe pământ.

Să nu ascunzi de mine poruncile Tale,

ci să-mi descoperi ochii ca să văd minunile din Legea Ta.

Arată-mi mie cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale.

Spre Tine nădăjduiesc, Doamne, Dumnezeul meu,

ca să-mi luminezi mintea şi gândul cu lumina înţelegerii Tale,

ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le şi împlinesc.

Ca nu spre osândă să citesc vieţile şi cuvintele Sfinţilor,

ci spre înnoire şi luminare, spre sfinţire, spre mântuirea sufletului

şi spre moştenirea vieţii veşnice.

Că Tu eşti luminarea celor ce zac întru întuneric

şi de la Tine este toată darea cea bună

şi tot darul cel desăvârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Amin.