BIBLIA sau Sfânta Scriptură

VECHIUL TESTAMENT

Facerea – Întâia Carte a lui Moise

Iesirea – A Doua Carte a lui Moise

Leviticul – A Treia Carte a lui MoiseCartea Întâi a Macabeilor

Numerii – A Patra Carte a lui Moise

Deuteronomul – A Cincea Carte a lui Moise

Cartea lui Iosua Navi

Cartea Judecatorilor

Cartea Rut

Cartea Întâi a Regilor

Cartea a Doua a Regilor

Cartea a Treia a Regilor

Cartea a Patra a Regilor

Cartea Întâi Paralipomena sau Cartea Întâi a Cronicilor

Cartea a Doua Paralipomena sau Cartea a Doua a Cronicilor

Cartea Întâi a lui Ezdra

Cartea lui Neemia sau a Doua Ezdra

Estera

Cartea lui Iov

Psalmii

Pildele lui Solomon

Ecclesiastul

Cântarea Cântarilor

Isaia

Ieremia

Plângerile lui Ieremia

Iezechiel

Daniel

Osea

Amos

Miheia

Ioil

Avdie

Iona

Naum

Avacum

Sofonie

Agheu

Zaharia

Maleahi

Cartea lui Tobit

Cartea Iuditei

Cartea lui Baruh

Epistola lui Ieremia

Cântarea celor trei tineri

Cartea a treia a lui Ezdra

Cartea Întelepciunii lui Solomon

Cartea Întelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah
(Eclesiasticul)

Istoria Susanei

Istoria omorârii Balaurului si a sfarâmarii lui Bel (Luata de
la sfârsitul Cartii lu Daniel)

Cartea a Doua a Macabeilor

Cartea a Treia a Macabeilor

Rugaciunea Regelui Manase

NOUL TESTAMENT

Sfânta Evanghelie dupa Matei

Sfânta Evanghelie dupa Marcu

Sfânta Evanghelie dupa LucaApocalipsa Sfântului Ioan Teologul

Sfânta Evanghelie dupa Ioan

Faptele Sfintilor Apostoli

Epistola catre Romani a Sfântului Apostol Pavel

Întâia Epistola catre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel

A Doua Epistola catre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Galateni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Efeseni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Filipeni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Coloseni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola Întâia catre Tesalonicieni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola A Doua catre Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola Întâia catre Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Epistola A Doua catre Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Tit a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Filimon a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Evrei a Sfântului Apostol Pavel

Epistola Soborniceasca a Sfântului Apostol
Iacov

Întâia Epistola Soborniceasca a Sfântului
Apostol Petru

A Doua Epistola Soborniceasca a Sfântului
Apostol Petru

Întâia Epistola Soborniceasca a Sfântului Apostol
Ioan

A Doua Epistola Soborniceasca a Sfântului Apostol
Ioan

A Treia Epistola Soborniceasca a Sfântului
Apostol Ioan

Epistola Soborniceasca a Sfântului Apostol Iuda